1. Kedy a kde si sa naučil hrať rugby?Rugby som sa naučil hrať počas vysokej školy v športovom klube v Pézenas na juhu Francúzska.
  2. Čo sa ti páči na rugby? Aké hodnoty ti prináša?Rovnaké princípy a pravidlá hry. Tímový duch, dôvera medzi spoluhráčmi a jednota, ktorú šport ponúka.
  3. Aký si tréner? Ako pristupuješ k deťom?K deťom pristupujem ľudsky, nie ako ku strojom. Lebo keď sa na to pozrieme globálne, športovanie prináša športujúcim nové zážitky a skúsenosti, a pre rugby to platí dvojnásobne. Mojím cieľom je naučiť deti základy rugby láskavým prístupom.
  4. Ako si sa (ako Francúz) dostal do Bratislavy? Aký máš názor na Bratislavu a na Slovensko?V Bratislave som bol po prvýkrát pred 4 rokmi počas okružnej cesty po Európe s Európskou komisiou. Vrátil som sa sem, lebo som prijal prácu vo francúzskej škole. Nepoznám celé Slovensko, ale Bratislava je príjemné mesto na život, čo potvrdzuje aj fakt, že som sa tu rozhodol zostať.

New children’s rugby coach – Bratislava

  1/ When and where did you learn rugby?

 I learned rugby when I was in college at my childhood club in the south of France in Pézenas.

  2/ What do you like about rugby?  what values ​​do you rely on?

 The same games values ​​and principles.  The team spirit, the confidence in his teammates and the unity that this sport provides

  3/ What is your approach with children, for coaching and sport?

  I will offer the children an approach that is not technical but human.  Because practicing a sporting activity is above all a human experience but even more when it comes to rugby. Their inducting the basics of this sport with kindness will be my objective.

  4/ How did you get to Bratislava?  What is your opinion on Bratislava and Slovakia.  I already came four years ago during a tour of Europe with the European Commission but I came back here because I accepted a position in the French school.  I like the atmosphere of Bratislava I don’t know all of Slovakia but Bratislava is a cozy city where life is good hence the fact that I stay there to live there