Ragbyový tréning pre deti, juniorov v Bratislave v utorok štvrtok.

Máme aj rugby súťaž pre najlepších hráčov. Tiež súťaž Touch rugby pre každého.

Priateľské prostredie, rodinný rugby klub.

S profesionálnymi trénermi s certifikáciou od Rugby League Europe.

rugbybratislava@gmail.com

Rugbyový tréning pre juniorov a program súťaž - Bratislava Slovensko