S radosťou oznamujeme všetkým naším hráčom a priaznivcom, že sa nám podarilo zaradiť Rugby Klub Bratislava do zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2022 (za zdaňovacie obdobie 2021).

Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete poukázať vaše 2% z dane práve nám.

Darovanie 2% z dane úzko súvisí s termínom odovzdávania daňových priznaní – do 31.3.2022. O presnom postupe Vás budeme včas informovať.

/English/

With pleasure we announce to all our players and supporters, that we have managed to add Rugby Klub Bratislava to the list of recipients of 2% from tax for year 2022 (from taxation period 2021).

2% from tax are great opportunity for non-profit organisations to get donation for their activities. All employees with Slovak work contract or also entrepreneurs active in Slovakia are eligible to donate 2% from tax from their income.

We would be very grateful, if you would decide to support Rugby Klub Bratislava with your 2% from tax.

The donation iof 2% s connected with the annual tax reconcilliation (deadline 31 March 2022). We will inform you about the exact details of the process in time.