Núdzový stav

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa

S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

Cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia

Cestu do a zo zamestnania zamestnanca alebo podnikateľa

Cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb

Cestu na hromadné podujatie

Obmedzenie sa nevzťahuje v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené nižšie od miesta bydliska a cestu späť.

Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa uznesenia vlády sú:

 • hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,
 • bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • voľby,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných  pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
  • medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach uvedených vyššie
 • hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydaným po 24. novembri 2021.

Cestu do zdravotníckeho zariadenia

Cestu na preventívnu prehliadku

Cestu do lekárne

Cestu na očkovanie a testovanie na ochorenie COVID-19

Cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

Cestu na účel starostlivosti o blízku osobu

Starostlivosť o zvieratá a venčenie

Cestu do zahraničia

Pobyt v prírode a šport

Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť.

Cestu dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl

Cestu žiaka a študenta do základnej školy a vysokej školy

Sprevádzanie žiakov a študentov

Cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom

Cesta do zariadení sociálnych služieb

Zdravotné vychádzky

Cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní

Cestu na orgán verejnej moci

Cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie

Cestu na pohovor a iné pracovnoprávne záležitosti

Cesta s dieťaťom v okolí bydliska

Individuálna návšteva kostola

Cestu späť z návštevy inej domácnosti

Cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu

Cestu na účel individuálnej rekreácie do vlastnej nehnuteľnosti

Cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka