Od pondelka 19. apríla ostávajú zatvorené prírodné a umelé kúpaliská, fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ale aj prevádzky verejného stravovania.

Naďalej však môžu vydávať jedlá so sebou alebo formou donáškovej služby. Otvorené ostávajú prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ktoré vykonávajú liečebné procedúry na základe návrhu lekára. Kúpaliská a plavárne môžu otvoriť v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na šesť zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke je stanovený na jednu osobu na 15 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov. V prípade, že ide o teoretické časti vzdelávacích kurzov či autoškôl platí, že ak plocha prevádzky nedosahuje 90 metrov štvorcových, môže sa v miestnosti nachádzať šesť účastníkov. Vyhradené nákupné hodiny od 9:00 do 11:00 od pondelka do piatka pre osoby nad 65 rokov a pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcov zostávajú naďalej v platnosti. V prípade taxislužieb je stanovená podmienka, že cestujúci môžu sedieť najviac dvaja v jednom rade.

Obchodné domy budú musieť zabezpečiť uzavretie sedacích sekcií a detských kútikov. „Cieľom tohto kroku je, aby sa ľudia v priestoroch obchodných domov nezdržiavali nad rámec času nevyhnutného na nákup,” vysvetlila Račková. Prevádzka kabínových lanoviek nie je povolená. Všetky osoby využívajúce lanovky alebo vleky sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 48 hodín. Táto povinnosť neplatí pre deti do desiatich rokov. Múzeá, galérie a výstavné siene môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky. Povoľujú sa hromadné podujatia do šesť osôb. V prípade športových podujatí sa upresnilo, že do limitu počtu osôb sa nezapočítava jeden tréner.

V prípade hotelov a podobných krátkodobých ubytovacích služieb musí každý ubytovaný klient starší ako desať rokov pri ubytovaní predložiť negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu nie starší ako 72 hodín. Konzumácia jedál a nápojov v spoločných priestoroch prevádzky nie je povolená. Donáška do izby povolená je. Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Maximálna kapacita izieb je stanovená na dve dospelé osoby alebo členov jednej domácnosti.

Vyhláška ďalej reflektuje na uznesenie vlády SR o zavedení výnimky pre vstup do zariadení za účelom účasti na bohoslužbe a individuálnej duchovnej starostlivosti. Návšteva týchto zariadení nie je podmienená preukazovaním sa negatívnym výsledkom testu.

https://www.cas.sk/clanok/1114515/od-pondelka-sa-otvaraju-obchody-ci-kostoly-ale-tieto-prevadzky-musia-mat-nadalej-zatvorene-bezfb/