TJ Slávia EKONÓM – 2 % z dane za rok 2020
Vážení priatelia a všetci naši priaznivci,
na zachovanie našej činnosti si Vás dovoľujeme opäť požiadať na poukázanie 2 % z dane za rok 2020 z už Vami
zaplatenej dane pre našu TJ Slávia Ekonóm Bratislava. Pomohlo by nám, ak by ste s touto prosbou oslovili aj
svojich príbuzných, známych a podnikateľov. Ak sa rozhodnete pomôcť’ našej TJ, srdečne Vám ďakujeme. Ide o
zásadnú pomoc pre našu športovú činnosť, bez ktorej by sme nevedeli fungovať.

Informácie o určenej právnickej osobe

Výsledok overenia: Schválená a odoslaná registrácia na Finančnú správu Evidenčné číslo NCRpo: 5431/2020 Názov: Telovýchovná jednota SLÁVIA EKONÓM Bratislava IČO: 31812881 Právna forma: Občianske združenie Ulica: Dolnozemská cesta 1 Mesto: Bratislava PSČ: 85235 Dátum registrácie: 20.11.2020 12:05:40 Bankový účet: SK8809000000000011471385, Slovenská sporiteľňa, a.s.

https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3e57829454e4d2bae9