SK

Pretože obmedzenia v Corone sú čoraz silnejšie, dokázali sme zvládnuť vnútornú hospodársku súťaž.

Česká republika bola skutočne uzavretá, pre cestujúcich platili Corona a Karanténa, pre Rakúsko platili ďalšie obmedzenia. Bohužiaľ nemohol prísť ani Edinburgh.

Podarilo sa nám však čo najlepšie zariadiť turnajovú rugbyovú ligu, počnúc Touch rugby mixom deti dospelými.

Dokončenie s grilom a nejakými drinkami, bol to dobrý deň.

ENG

As the Corona restriction are getting stronger, we were able to manage internal competition.

Indeed, Czech Republic were closed, with the Corona and Quarantine for the travellers, with other restrictions for Austria. Unfortunatelly, Edinburgh couldn’t come either.

However, we have managed our best to arrange a tournament rugby league, starting with Touch rugby mix children adults.

Finishing with a barbecue and some drinks, it was a good day.

Rugby League facebook pictures by Yari