Boli sme v Žiline na turnaji 5 vs 5. Bolo to priateľské stretnutie a možnosť zahrať si. Už dlho sme neboli v Žiline – od posledného zápasu uplynul už rok.
Je to škoda, že vo Vraní (časť Žiliny) nemôžu hrať častejšie, ale dúfame, že my tam v budúcnosti budeme chodievať častejšie.

We have been in Zilina for a tournament 5vs5.
Friendly event, one more opportunity to play. It has been a long time we have not been in Zilina, over a year, since the last time they have hosted a home match.
That’s pity they can’t play more often in Vranie but we expect to go there more often