Rugby Klub Bratislava Rugby Club Piestany

RK Bratislava vs RUC Piešťany 1. decembra o 13.00

Rugby Klub Bratislava privíta túto nedeľu, 1. decembra, svojho suseda z Piešťan . Zápas sa začne o 13.00

Už je to viac ako rok, čo proti sebe nastúpili kompletné tímy RKB a Piešťan. Dôvodom bola slovenská liga, na ktorej sme sa vlani nezúčastnili.

Tentoraz našu zostavu doplní i niekoľko mladíkov U18 a začiatočníkov, čo znamená pre seniorský tím dobré vyhliadky do budúcnosti. Z dôvodu viacerých ospravedlnení z rodinných dôvodov sa budeme spoliehať aj na niekoľko našich priateľov zo Žiliny a Trnavy, vďaka ktorým sa tento zápas bude môcť uskutočníť. Takže ešte raz vďaka za podporu slovenským klubom.

O 15.30, po zápase, pozveme hráčov do našej staromódnej klubovne, kde sa bude podávať pivo, káva a whiskey. Bude to aj príležitosť porozprávať sa o rozvoji rugby na Slovensku a pohnúť sa vpred. V minulosti sme mali stretnutia pár dní pred reštartom sezóny, čiže celú zimu sa na projektoch nerobilo.

RKB by okrem toho rado navrhlo niekoľko členov do top manažmentu SRU, kde si myslíme, že rozhodovnaie a odmeny by mali odteraz patriť miestnym ľuďom, ak zvažujeme dlhodobý rozvoj s konzistentnými termínmi zápasov a konzistentnými znalosťami rugby. Je na ľuďoch, aby otvorili dvere a prijali takúto dohodu buď čiastočne alebo celkovo.

Rugby zdar

FB event – RK Bratislava vs. RUC Piešťany

rugbyklubbratislava@gmail.com

www.quantior.com

Quantior

ENG

RK Bratislava vs. RUC Piešťany 1. December 13.00

The Rugby Klub Bratislava will receive his neighbor from Piestany this Sunday 1st December, Kick off at 13.00

It has been over a year since we have competed the full squad of RKB against Piestany, due to the organization of the Slovak league last year, when we were off.

This time, we have couple of youths U18 and beginners filling the squad, showing a bright future for the men squad. As well, facing too many cancellation to due family reasons, the RKB can rely on his friends and partners from Zilina and Trnava to make this event possible. So once again, thanks to the support of the Slovak clubs.

At 15.30, once the match is done, we would invite players to our old fashion club house where we would serve beers, coffee, whiskey. It would be an opportunity to talk about the development in Slovakia and move ahead. In the past we set some meetings few days before restarting the season, where obviously we didn’t make the winter time profitable to work on projects.

Also, the RKB would like to propose few members to the top management of the Slovak Rugby Union, where we believe the decision making and rewards should, now on, belong to the local people if we consider a long term development with proper consistency of the rugby fixtures and rugby knowlegdes. It’s up to the people opening the gates and accepting the deal partially or fully.

Rugby zdar