1/ Ako dlho už robíš čiary na ihrisku?
Ani si nepamätám, kedy som ich nerobil. Myslím, že som prišiel pomôcť pred prvým domácim zápasom, v ktorom som nastúpil, a ako to už býva, táto povinnosť mi prischla. Mne a Palovi. Ale v poslednom čase väčšinou len mne. Ale aspoň sa nemusím rozcvičovať už dvehodiny pred zápasom a môžem sa venovať meditácii.

2/ Ako vylepšuješ proces, aby boli čiary nakreslené rýchlejšie a lepšie?
Rýchlejšie sú vždy, pretože stále ich robíme menej a menej. Na začiatku sme robili úplne všetky čiary, presne merali všetky vzdialenosti a aby boli čiary rovné, pomáhali sme si špagátom. Teraz už robíme len tie hlavné, aby sa futbalisti toľko nesťažovali. už vieme, kde by mali byť a s rokmi prišla aj prax. Okrem toho mi je stále viac jedno, či sú rovné. Lopta sa aj tak nikdy nedostane na krídlo a hrá sa v miestach, kde žiadne čiary netreba.

3/ Stretol si sa s nejakými problémami?
Občas je pokazená lajnovačka. Občas je vápno vlhké. Občas nikto nepríde pomôcť. Niekedy treba improvizovať, naposledy som čiary kreslil trasením naplneného dopravného kuželu. Takže žiadne problémy, skôr len drobné zakopnutia na ceste ku sláve.

4/ Ak by sa niekto chcel stať profesionálnym kresličom čiar, čo by si mu poradil?
Dávať pozor v škole na geometrii. Ale mám podozrenie, že úlohu pri perfektom robení čiar môže zohrávať aj alkohol, možno je tou tajnou prísadou. Ja napríklad takmer vôbec nepijem a moje čiary sú omnoho horšie ako tie, ktoré robí chlapík od futbalistov. Je tomôj vzor a guru robenia čiar na ihrisku.

5/ Bojíš sa, že ťa v tejto práci môže nahradiť robot?
Tak v to naopak dúfam. Bohužiaľ, medzi ľuďmi nevidím žiadneho vhodného nasledovníka, ochotného obetovať svoj voľný čas zdokonaľovaniu sa v umení robenia čiar, ktorý by ma mohol tejto povinnosti zbaviť.

Rugby Klub Bratislava - mower pitch maintenance

1/ How long is your experience for drawing the lines?
I don’t even remember when I didn’t do it. I think I came to help before the first home match I played and then somehow, as it usually goes, this duty sticked to me. And Palo. But mostly only me lately. But at least I don’t need to warm up two hours beforethe match starts and am left to my meditation.

2/ How do you improve the process to draw the lines better and quicker.
It is quicker every time because we draw fewer lines every time. At the beginning we did all the lines, measured all the distances and had a rope to make those lines straight. Nowadays we usually do only the main lines, so the footballers don’t complain. Wealready know where the lines should be and with the years practice came too. And I care less and less if the lines are straight. The ball never makes it to the wing anyway, so the game is usually played in the area where no lines are needed.

3/ Did you face any issue for drawing the lines?
Sometimes the machine is broken. Sometimes the chalk is wet. Sometimes no one else shows up. Sometimes I have to improvise and use the traffic cone to shake-draw the lines manually. So, no real issues, just minor bumps on the road to glory.

4/ If someone would like to be a professional lines drawer, which advises will you give?
Pay attention at school, especially geometry classes. But I suspect alcohol may play some role and be the secret ingredient to perfect line drawing. I, for example, don’t drink almost at all and my lines are far far worse than those of the guy doing it forthe football club. He is my role model and line-drawing guru.

5/ Are you afraid that your job might be replaced by robot?
I certainly hope so. Unfortunatelly I don’t see any worthy human successor willing to sacrifice his spare time to mastering the art of line drawing and relieving me of this duty.

 

http://www.quantior.com

Quantior
#rugby #bratislava