Rugby Klub Bratislava vs Rugby Club Donau Wien - Oct 2019
Rugby Klub Bratislava vs Rugby Club Donau Wien – Oct 2019

(Eng)

The Rugby Klub Bratislava has played a match rugby XV against our neighbors from Vienna, the Rugby Club Donau Wien.

This season, the RKB was able to manage enough players for a rugby XV match, after facing the short cancellation of the 7s.

As there is no official fixtures set, at the moment, into the Slovak league, we have the chance to play matches with our partners from Austria.

Having more people during the trainings help us to increase our cohesion and our performance, even so we are far from the Vienna standards, but aiming to it.

The defense was good on our side, but not strong enough, missing communication and efficiency when Donau has played wide. Everyone has made good efforts, simply they knew each others and train more often than we do. Consistency and hard work pay off, and we know what we must focus until the next match against Brussels.

The club is pleased having the back line with wingers and full back Made in RKB, Slovak players. It’s something very special. As well, to the forwards pack, most of the players were Slovaks and will take the lead slowly over the expats, absorbing their knowledges.

The spirit in RKB is fantastic, with two trainings a week, couple of home matches, and average a match every two week-enks. The season looks amazing, and we have a fantastic club life with social events.

The club is grateful to the work done to make it happen, with cleaning, cutting the grass, installating equipments, tidy up the pitch after the match, and the friendly atmosphere given by Donau during the third half, where food was offered and drinks sold for a fair price.

The squad: Charlie, Julius, Slavo, Giacomo, Lukas, Richy, David, Jan, Dusan, Tom, Oriol, Jonathan, Filip, Jozef (Zilina), Alex (Zilina), and Samo LaMachineDva

Trainer: Richy

Referee: Donau Wien

Photographer: Sandra

http://www.quantior.com

 

Quantior

(SK)

Rugby Klub Bratislava vs Rugby Club Donau Wien – Oct 2019

Rugby Klub Bratislava nastúpil v zápase rugby XV proti susedom z Viedne, Rugby Club Donau Wien.

Túto sezónu sa nám podarilo nazbierať dostatok hráčov na XV zápasy, potom ako bol na poslednú chvíľu zrušený sedmičkový turnaj. Keďže slovenské súťaže nemajú zatiaľ stanovené oficiálne termíny zápasov, máme príležitosť zahrať si s našimi rakúskymi partnermi.

Viac ľudí na tréningoch nám pomohlo zvýšiť súdržnosť a zlepšiť výkon. Napriek tomu ešte nedosahujeme štandardy viedenského klubu.

Z našej strany bola dobrá obrana, hoci ešte nebola dostatočne silná. Chýbala komunikácia a efektivita vo chvíľach, keď Donau hral do šírky. Všetci sa snažili, no Viedenčania sa navzájom lepšie poznajú a viac trénujú. Konzistentnosť a tvrdá práca sa vyplácajú.Aspoň vieme, na čo sa musíme sústrediť pred našim ďalším zápasom proti Bruselu.

Náš klub teší, že momentálne máme útok – krídla i zadáka – zložený zo Slovákov, Made by RKB. Je to niečo výnimočné. Aj v roji už väčšinu hráčov tvorili Slováci a čoskoro preberú opraty od expatov, potom ako získajú skúsenosti.

Duch je v RKB fantastický, máme dva tréningy týždenne, hráme viacero zápasov doma a v priemere vybehneme na zápasový trávnik každý druhý víkend. Sezóna zatiaľ vyzerá super a okrem toho udržiavame aj klubový spoločenský život.

Sme vďační za prácu, vďaka ktorej je to možné – za upratovanie, kosenie trávy, inštaláciu zariadení, upratovanie ihriska po zápase i za priateľskú atmosféru, ku ktorej prispel Donau počas tretieho polčasu, kde sa ponúkalo jedlo i nápoje za priaznivú cenu.
Zostava: Charlie, Julius, Slavo, Giacomo, Lukas, Richy, David, Jan, Dusan, Tom, Oriol, Jonathan, Filip, Jozef (Zilina), Alex (Zilina), Samo

Tréner: Richy
Rozhodca: Donau

Rugby Klub Bratislava vs Rugby Club Donau Wien - Oct 2019_