Každý prípad zranenia alebo zranenia alebo zranenia alebo zranenia. Príčiny sú nehody, v ktorých možno očakávať aj cudzie alebo autoagresívne násilie. Okrem toho, že poškodenie, ktoré vznikajú v dôsledku lekárskych

JS70935260

zákrokov. Poškodenia tohto druhu sa označujú ako „iatrogénne“. Zranenie sa medicínsky označuje ako „trauma“.

Obzvlášť často sa nehody s následom zranenia stávajú doma a vo voľnom čase, viac ako polovica z toho sú pády! Ak sa príčiny nehôd pozorujú oddelene podľa pohlavia, ponúka sa dôverný obraz: Kým muži sa obzvlášť často zrania pri športe a pri práci, sú u žien na prvom mieste domáce práce. Pri druhoch športu s následkami nehôd stojí na prvom mieste futbal, s takmer jednou štvrtinou všetkých športových nehôd, nasledovaný lyžovaním a halovým korčuľovaním. Obzvlášť na zranenia náchylné skupiny sú deti, mladí a starší ľudia, ako i sociálne poškodení. V zásade môže byť zranením postihnutá každá časť tela, každé tkanivo alebo orgán.

Pri športe sú v popredí najmä zranenia svalov, často dochádza k pomliaždeninám, natiahnutiam šliach alebo – obzvlášť ak sa po natiahnutí šľachy trénuje ďalej – k roztrhnutiam svalových vlákien. Presne ako roztrhnutia svalov (kompletné alebo čiastočné), ktoré väčšinou nastávajú v oblasti pôvodu alebo v oblasti úponu svalu na kosti, sú roztrhnutia svalových vlákien veľmi bolestivé a hoja sa tvorením tkaniva jazvy, čím môže dôjsť k funkčným obmedzeniam. Aj v oblasti šliach môže dôjsť k natiahnutiam a pretrhnutiam, pretože šľachy samé o sebe nemajú žiadne senzibilné nervové napojenie, nie sú tieto poranenia bolestivé.

Zlomeniny kostí sa vyskytujú pri pôsobení hrubej sily alebo pri stálom a silnom preťažovaní (zlomenina z únavy). Vyžadujú okamžité a dlhodobé fixovanie, často aj operatívny zákrok. V oblasti kĺbov dochádza pri neprirodzených pohyboch, ako napr. pri podvrtnutí, často k vyvrtnutiam, ktoré sú charakteristické okamžitou bolesťou s rastúcim opuchom a tvorbou hematómu. Často sa vyskytujú poškodenia ako natiahnutia alebo pretrhnutia na kĺbovom púzdre a na väzivách.

Zranenia orgánov sú často následkom nejasných úrazov brucha. Obzvlášť časté a obávané je tu pretrhnutie sleziny. Chýbajúce črevné zvuky, obranné napätie, pomliaždenie alebo odreninové rany ako aj naduté brucho upozorňujú na takéto zranenie.

Zranenia často vedú k celoživotným postihnutiam a, pri zárobkovo činných osobách, často k prechodnej alebo trvalej pracovnej neschopnosti. Prípadmi úmrtia, ktoré sú podmienené zraneniami, sa stráca viac rokov života ako ochoreniami na rakovinu a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Pritom je možné veľa zmeniť osvetou a rôznymi prevenčnými opatreniami; experti takto odhadujú, že väčšine nehôd – a síce medzi 30 a 60 % – by bolo možné zabrániť!

Čítajte viac: https://primar.sme.sk/c/4117282/zranenia-traumy.html#ixzz5x5LeLw29