leoben_donau

SK version (English version follows)

Ragbisti z rakúskeho Leobenu nás požiadali o podporu hráčov. Leoben hral finálny zápas druhej rakúskej ligy proti ragbistom z viedenského tímu Donau Korsaren na ihrisku ich súpera vo Viedni.

RKB výprava mala 5 členov:

Rojníci:

  • Giacomo – ľavý pilier (1)
  • Giuseppe – pravý pilier (3)
  • Julo – druhá rada (5)
  • Robin – rváček (6)

Útok:

  • Charlie – trištvrťka (12)

Zápas začal výkopom o 14:00. V prvom polčase robili obe strany mnoho základných chýb, predhodov, ktoré boli trestané mlynmi. Prvých 40 minút bolo preto pre rojníkov z oboch strán veľmi vyčerpávajúcich. Každý ďalší vyhraný mlyn stál mnoho úsilia.

boots after scrum

Kopačka povolila v mlynoch

 Autových zhadzovaní bolo neúrekom tiež. Prvú vežu tvorilo trio RKB Giuseppe, Giaco a Julo. V útočných autoch sme mali navrch, kde Julo “vyskákal” pár dôležitých lôpt. Talianske duo dominovalo v prienikoch pri prerážaní obrannej línie.

Robin predviedol mnoho skvelých útokov a dal do zápasu všetko. Charlie hral pre neho neštandardnú pozíciu, no poradil si s ňou veľmi dobre. Spolu s útokovou spojkou vytvorili mnoho nebezpečných situácii.
Pod jednou vlajkou Leobenu sme sa stretli hráči z rôznych tímov. Aj napriek silnému zloženiu Leobenu sme nedokázali súpera poraziť. Opäť sa ukázalo, že dobre zohratý tým je základ úspechu. Víťazom gratulujeme a Leobenu ďakujeme za dôveru, ktorú do nás, v tomto dôležitom zápase, vložili.

Rugby Union Donau Wien Korsaren 59:7 Academic Rugby Club Leoben

JK


ENG version

Rugby players from Leoben, Austria, have asked us for support. Leoben played the final match of the second Austrian league against rugby players from the Vienna team Donau Korsaren on their opponent’s field in Vienna.

The RKB expedition had 5 members:

Rojnic:

  • Giacomo – Left Pillar (1)
  • Giuseppe – Right Pillar (3)
  • Julius – Lock (5)
  • Robin – Flanker (6)

attack:

  • Charlie – Inside center (12)

rkb squad

from left: Julius, Giacomo, Giuseppe, Robin, Charlie

Kick off was at 14:00. In the first half, both sides made many fundamental mistakes, knock ons, that were penalised by the scrum. Therefore, for the first 40 minutes, it was very exhausting for both of the two sides. Every other won scrum was a lot of effort.

The number of lineouts were also quite a huge. The first tower was the trio of RKB Giuse, Giaco and Julo. In the assault lineouts we were doing good, where Julo “jumped” a few important balls. The Italian duo dominated the penetration of the defensive line.

Robin performed many great attacks and put everything in the match. Charlie played a non-standard position for him, but he did it very well. Together with a fly-half they have created many dangerous situations.

Under the Leoben flag there were players from different teams. Despite Leoben’s strong composition, we couldn’t beat the opponent. Again, it has turned out that a well-played team is the foundation of success. We congratulate the winners and thank Leoben for the trust they have put into us in this important match.

Rugby Union Donau Wien Korsaren 59:7 Academic Rugby Club Leoben

JK