Richie in full action, with our new scrum machine
Richie in full action, with our new scrum machine
(Eng)
The Rugby Klub Bratislava will restart training this Wednesday 29th August.
Despite having a public holiday, we start training now and we would have a test match in Vienna the following Saturday.
Everyone is welcome to try rugby, or simply to train again with a friendly group, composed with expats and Slovaks.

 

(Sk)
Rugby Klub Bratislava znova začína s tréningami už túto stredu, 29. augusta.
Hoci je štátny sviatok, stretneme sa na tréningu, keďže v sobotu hráme prípravný zápas vo Viedni.
Každý je vítaný, či už si chce rugby len vyskúšať alebo si zatrénovať s priateľsky naladenou skupinou zloženou zo Slovákov i cudzincov.