(Sk)
 Zúčastnenými tímami boli Slovan Bratislava, Trnava s podporou RKB, Piešťany a Bystrc Brno.

Súťaž bola rozdelená medzi kategórie U10-8 na jednej strane ihriska a na druhej zasa U14-12.

Teší ma, že náš malý Simon hral v kategórii U12 v druŽstve Trnavy. Bohužiaľ väčšina našich chlapcov mala rodinné povinnosti rodinné výlety či oslavy.

Dúfam a želám si, aby následujúca sezóna mala na Slovensku viacej takýchto turnajov, keďze bola veľká prestávka medzi jeseňou a koncom jari,keď pokračovali detské súťaže.

Ďakujem aj Lukášovi managerovi Trnavy za jeho prácu s deťmi, ktorú všetci oceňujeme.

Charlie

kids


(Eng)
The last tournament for children in Slovakia took place in Cunovo.
The teams involved was Slovan Bratislava, Trnava (with the support of RKB), Piestany, and Brno Bystrc.
The competition was divided between the U10-8 on one part of the pitch, and U14-12.
I am pleased our little boy Simon U12 has joined the Trnava squad. Unfortunately, most of our boys went away in a family trips or had family celebration.
I hope and wish next season our boys could have more often tournament in Slovakia, as it was a big gap between Autumn and end of Spring when competitions for children have restarted.
Thanks for Lukas (manager Trnava) for his commitment with children, everyone appreciate his rugby coaching.
Charlie