The Rugby Klub Bratislava has been in Vienna for a common training camp with the Celtic Vienna Rugby Club.

The biggest difference currently with our structure in Bratislava is the number of players and trainers. Trainings are divided between the categories U10-12-14-16. I really appreciate the warm welcoming from Toni, President of the Celtic Rugby Club Vienna.

We would come there often on Saturday morning, because it’s a great opportunity to our bilingual children, with possibilities as well for more competition, because we are currently restricted in Slovakia for very few fixtures for children.

Charlie

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Es war eine sehr gute Gelegenheit für unsere Rugby-Schule.

Gute Atmosphäre, mit vielen Kindern und guten Trainern.

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Rugby Klub Bratislava absolvoval vo Viedni spoločný tréningový kemp s Celtic Viena Rugby Club. Najväčším rozdielon v štruktúrach klubov je, že v tom bratislavskom sa pracuje s limitovaným počtom hráčov a trénerov.

Tréningy su podelené medzi kategórie U10-12-14-16 Naozaj veľmi oceňujem príjemné privítanie od Toniho, prezidenta Celtic Viena Rugby Club.

Budeme tu počas sobôt chodievať častejšie, pretože je to skvelá príležitosť pre naše bilingválne deti, viacej súťaží , keďže momentálne sme na Slovensku omedzení malým počtom stretnutí pre deti.

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Charles Cimetiere Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic

Rugby Klub Bratislava Ragby Bratislava Slovensko Slovakia Wien Vienna Celtic