Rugby ragby Bratislava Slovakia Charles Cimetiere

Bolo mi cťou byť sú%casťou organizácie ME v rugby v kategórii U18.
18 zápasov, každý 80 minút a 8 krajín k tomu.

Výborný štadión v Piešťanoch, Slovenská rugbyová únia prijala výzvu usporiadať tento šampionát. Len bohužiaľ, počasie moc nebolo tomu naklonené.

Dostal som možnosť priučiť sa od zástupocov Rugby Europe(pod vedením Michela Arpallangeho, ktorý sa stále zameriava na detaily) . Mal som príležitosť od najlepších rozhodcov z Talianska.

Tieto znalosti nazbierané počas turnaja budú predané ďalej v RKB .

Asi najlepšie spomienky budú asi s asistencie pri švajčiarksje lavičke počas finále, ako francúzsky hovoriaca osoba. Doslova som to napätie s nimi prežíval s emóciami na konci.Niekoľkí členovia mojej rodiny žili vo Švajčiarsku, takže tak nejak som fandil “červeným”.

Filip, Vlado, odviedli ste skvelú prácu, veľa práce počas týchto dní ohľadom turnaja a propagácie rugby na Slovensku.

Premýšľam, že čo bude následovať ďalej, možu byť zmeny pravidiel a pridané budú nové kritéria, ale naisto každý bude ďalej pracovať pri propagovaní rugby.

Tak a vraciame sa do reality všedných dní, s našimi týždennými povinnosťami s jednou európskou spomienkou, ktorá bude ešte dlho rezonovať v naších hlavách.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Charles Cimetiere

It was a pleasure to be part of the organization for the European championship U18.

18 matches, 80 mn each with 8 different countries.

A good stadium in Piestany, the Slovak Rugby Union took the challenge to organize that event. Unfortunately, the weather was not the most friendly ever.

I had the opportunity to learn from the representatives of the Rugby Europe (leading by Michel Arpallange who is still very focused on details). I had the opportunity to learn from the best referees sent from Italy.

Those knowledges gathered during this event would be shared for the Rugby Klub Bratislava.

My best memories is probably assisting the Switzerland bench for the main final, as a French speaker. I could live with them all the tensions for a final, and the emotion at the end. I had few members of my family living in Switzerland, so somehow I was fan of the reds.

Well done to Filip and Vlado, who have been working a lot during those days to promote the rugby in Slovakia.

I am wondering what would be next, because rules may change and new criterias will be added, but sure everyone will keep working to promote the rugby.

We will come back to reality, with our weekly rugby duties, and got one more European memorie to keep in mind for a long time.

Charlie

Rugby ragby Bratislava Slovakia Charles Cimetiere

Rugby ragby Bratislava Slovakia Charles Cimetiere


V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard

Rugby Bratislava Slovakia