Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Guy, tak teda- ty a rugby?

Rád si zahrám hociaký šport.K rugby som bol tak nepriamo prinútený v škole.Na britských školách mávate prevážne na výber buď futbal alebo rugby.Spočiatku som bol aj troška znechutený, moja škola bola práve tá s rugby, ale čoskoro som hre prišiel na chuť,začal ju milovať a začal som sobotné predpoludnia tráviť na zápasoch.Neskôr som hrával aj na vysokej škole a univerzite ale ke´d som vstúpil do “sveta práce” začal som sa postupne zo strany hráča vytrácať na stranu fanúšika s pasiou.O niekoľko rokov neskôr som sa s kamarátmi pridal ku skupine a začali sme s rugby juniormi, to bolo ešte pred mojím príchodom na Slovensko.

Mal si v teame aj nejakú prezývku?

Iba jednu – “Gilbert” , čím bolo povedané, že moje nahrávky boli pomalé, čiže počas prihrávky ste mohli prečítať názov výrobcu na šiške 🙂
Samozrejme, že ja som to bral ako značku rešpektu.Ale zistil som, že skoro v kažom teame sa nájde nejaký Gilbert.

Ako si sa dostal k RKB?

No mám dve deti (7 a 9rokov), rozvinuli svoj záujem o túto hru keď zvykli sledovať rugby v televízii so mnou.Rovnako našli rugby šišku v záhrade medzi ostatnými vecami a začali sa s ňou viav baviť ako s tou guľatou loptou. Zacítil som, že už budú dosť starí na to, aby som sa ich pokúsil zasvätiť do tejto hry. Po tom, ako som sa opýtal pár ľudí-expatov či majú nejaké informácie ohľadom týchto vecí, kontaktoval som Charlieho z RKB a dostal som obratom uvítaci mail s pozvánkou hneď na najbližší tréning.

Takže nadšenie pre rugby prechádza celou rodinou?

Z určitej časti myslím, že áno. Môj starší syn Christian usúdil, že momentálne to nie je hra pre neho ale snáď sa presvedčí k návratu na ihrisko. Ale potešilo ma, že na niekoľko stretnutí prišiel a o tom to celé je pri novom športe.Keď nevyskúšaš, tak nevieš. Daniel na druhej strane si to doslova užíva, pomiešaný s deckami v jeho veku a o niečo staršími, ktoré sú z rôznych národov.Fakt si každý stredajší tréning užíva , napriek tomu že nebude môcť hrávať FIFA17 na počítači 🙂

Takže čo môže nový junior očakávať od Rugby School ? A ako s tréningami?

Asi najviac zaváži to,akou je priateľská atmosféra. Sú tam decká v rôznom veku od cca.7 roku a vyššie, ale ani jedno sa tým necíti byť odstrčené.Všetky decká sú si rovné počas celého tréningu a tešia sa z neho( stačí si pozrieť videá a fotografie na nete ako dôkaz).Zatiaľ čo rugby je plne kontaktný šport , tréningy juniorov sú takmer vždy “touch rugby” ,keďže uprednostňujeme bezpečnosť, ktorá je na prvom mieste. Sústreďujeme sa na základne zručnosti a pohyby/fitness, zatiaľ čo decká sa plne zapájajú do súťaživých zápolení. Chceme, aby sa každé dieťa po tréningu idúc domov cítilo dobre a odchádzalo s pocitom , že dalo zo seba to najlepšie a že sa aj zlepšilo v hre.

Takže koho vlastne hľadáte do juniorského teamu? Je potrebné, aby bolo v niečom výnimočné?

Uvítame každého chlapca či dievča (najlmdší majú 7rokov, čo je núplne najlepší vek na začatie tréningov), malí aj veľkí .
A nie, netreba nič výnimočné aby sa k nám pridalo.Je to skutočný teamový šport.Miesto sa tam nájde naozaj pre každého. Takže túžba stať sa súčasťou teamu veľmi pomáha, ale väčšina zručností v rugby sa dá úspešne získať na tréningoch, dokonca aj vtedy, keď doteraz ešte nikdy nedržali rugbyovú šišku v ruke.

Je niečo ohľadom rugby, čo sa ti vôbec nepáči?

Asi hlavne ľudia, ktorí ten šport nepoznajú a pletú si ho s Americkým futbalom.Aj keď oba športy sú úplne odlišné a rugby bezpochyby vedie.

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Guy, what is your background in rugby?

I love playing many different types of sport. Rugby was forced on me at school. In the UK your school is usually either football or rugby. At first I was disappointed mine was a rugby school but very soon I grew to love the game and spent most Saturday mornings playing matches. I later played at college and University, but once I joined the working world I drifted away from the playing side of the game, though still remained a passionate supporter. Many years later I joined up with some friends in starting a junior rugby training camp, before moving to Slovakia.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

Did you have a nickname in your team?

Only one, “Gilbert”, as it was said that my passes were so slow you could still see the manufacturers name on the ball ! Of course, I treated it as a mark of respect ! And I found that there’s usually a Gilbert in every team.

How did you get involved with RKB?

Well, my two children, who are 7 and 9, developed their own interest in the game through watching matches on TV with me. They also found my rugby ball in the garden hedge and started to play with it rather than the round ones they were used to. So I felt that they were old enough to find out what it is like to play the game. After asking a couple of fellow ex-pat friends what they knew about rugby locally I contacted Charlie at RKB and got an immediate reply welcoming us along to the next training session.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

So does your passion for rugby run in the family?

I think partly, yes. My elder son, Christian, has decided it is not for him at the moment though I hope he can be persuaded back onto the pitch. But I was pleased he came to a couple of sessions, and that is what trying out a new sport is all about. If you don’t try then you don’t know. Daniel, on the other hand, really enjoys it, mixing with kids his age and older, who are of varying nationalities. He genuinely gets excited about training sessions on Wednesday evenings, even though it means he won’t be able to play FIFA17 on the computer!

So what can a new junior visitor to the Rugby School expect? What goes on at a training session?

The most striking thing is how friendly the atmosphere is. There are a varying range of ages from 7 upwards but no one feels left out. All the kids are equally involved and amidst the hard work you can see their enjoyment (as proof just check out the videos and pictures on the club FB page). Whilst rugby is a full contact game the junior sessions are almost all touch rugby sessions as we appreciate the need for safety. We concentrate mainly on basic skills and movement/fitness, whilst also making sure the kids are involved in fun and competitive games. We want each child to go home feeling they have enjoyed the evening but also feeling that they have tried hard and improved on some aspect of their game.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

So who are you looking to join the junior rugby school? Does a child who is new to the sport need to be especially skilled in any way?

We would welcome boys or girls, young or old (our youngest kids are 7 which is a great age to learn from), big or small.

And no, there is no skills test on joining. It’s a real team sport. There is little room for the Messi’s and Ronaldo’s in rugby, though a little flair is always a plus. So a desire to be part of a team helps, but most skills in rugby can be successfully coached. Any beginner would be able to fit straight in to a training session, even if they have never touched a rugby ball before.

Is there anything you don’t like about rugby?

That people who don’t know the sport think it is similar to American Football. However, the 2 sports are so different and without doubt rugby wins hands down for skill and entertainment.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko
Rugby Bratislava Slovakia


V4connect Jean-Maxime Renard
V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard