Bratislava Rugby Slovakia Slovensko football american soccer Europe

Ahoj James, bol si a stále si hráč RKB a v poslednom čase takisto si ako asistent trénera pre “predné rady”. Aký je to pocit sledovať ihrisko z opačnej strany?

Troška frustrujúce, keďže by ste chceli byť priamo na ihrisku, ale na druhej strane je dobré môcť sledovať hru z druhej strany a všimnete si taktický prístup, je to menej adrenalínové a rozhodnutia sa prijímajú ľahšie.

Aké je to byť v prechode z hráčskeho postu na trénersky? Je to ťažké, keď niekedy hráči rugby s tým chcú seknúť keď skončia aktívnu činnosť?

Poniektorí áno, ale ja si myslím, že je to viacmenej preto, lebo sa chcú viac venovať svojím rodinám po toľkých rokoch.Veľa bývalých hráčov v Británii chce byť v spojení s rugby aj po ukončení aktívnej kariéry a často sa vracajú so svojími deťami, aby sa začala budovať nová generácia.

 

Bratislava Rugby Slovakia Slovensko football american soccer Europe

Máš dve deti, mohol by si nám ich predstaviť? Čo pre teba znamená náš projekt Rugby school?

Áno, mám dvoch synov, staršieho Georga,ktorý má 7rokov a mladší 8mesačný Sam. Rugby school je jedna z najskvelejších vecí v klube a to je aj dôvod prečo som ohľadom rugby na Slovensku optimista, keďže takto pomaly rastie.Dúfam, že aj moje deti si rugby obľúbia tak ako ja, takže sa teším keď ich budem povzbudzovať pri ich prvých krokoch.

Pri príprave tréningov berieš inšpiráciu od ďalších amatérskych alebo aj profesionálnych teamov? Npr. Six Nations?

Máme to šťastie žiť v digitálnej ére, takže veľa z toho si človek stiahne z internetových videí (Facebook,Youtube atd…). Ja sledujem anglický rugby team, ktorý toho robí veľa ohľadom tréningových príprav, takže odtiaľ čerpem najviac.

Z objektívneho uhla pohľadu , na Six Nations 2017 bol lepší anglický team ako francúzsky. Ale úprimne, nie sú v “Treťom polčase” najlepší Francúzi?

Áno, boli lepší, aj keď aj Francúzi sa začali zlepšovať(troška). A ako Angličan už z podstaty nikdy nemôžem povedať,že Francúzi sú najlepší

 

Bratislava Rugby Slovakia Slovensko football american soccer Europe


Hi James, you have been a RKB player, and today assist as a forwards trainer. How does it feel now to watch instead smashing on the pitch?

Is frustrating as you want to be on the pitch playing but it is also good to be able to watch the game as you notice more about the tactical approach and also there is less adrenalin flowing and so can make decisions easier.

How is the transition from being a player to a trainer? Is it difficult because it seems sometimes former rugby players simply want to cut with rugby after they finish?

Some do but I think that is just due to needing to spend more time with family after playing rugby for so many years. A lot of ex rugby players in the UK especially want to remain involved in the game and normally bring their kids to start as the next generation.

You have two children, could you please remind us their names? What does it mean to you our rugby school project?

Yes I have two sons, my eldest is George who is 7 and my youngest is Sam who is almost 8 months old. The rugby school project is one of the best things about the club and is the reason why I am optimistic about rugby in Slovakia as it continues to grow. Hopefully my children will love rugby as I do and so am looking forward to cheering them as they score their first tries.

To prepare the trainings, do you get inspiration of other amateur teams? professional rugby teams? like the Six Nations

We are lucky to be living in a digita age as a lot of the training comes from videos I see on facebook or youtube. I follow the english rugby team who do a lot of work to help training and so a lot of the exercises are from that.

On a objective point of view, England was better than France during the Six Nations 2017. But honestly for the third half, French people are the best?

Yes they were although France are starting to improve (a little). As an Englishman, I can never say the French are best at anything!

Bratislava Rugby Slovakia Slovensko football american soccer Europe