Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Keď som bol mladší nevedel som odlíšiť rugby od amerického futbalu…obidva športy hralo priveľa hráčov so smiešnou loptou a nezvyčajne vysokými bránkami…jediný rozdiel som videl v tom, že jedni hráči nepoužívali toľko chráničov, ako som sa neskôr dozvedel, boli to práve rugbysti…

Prvé skutočné oboznámenie sa s rugby sa udialo počas môjho výletu do Írska v Októbri 2015…vtedy sa práve konali majstrovstvá sveta a rugby bolo všadeprítomné.

Nedalo sa mu nijako vyhnúť a tak som v pube začal pozerať jeden zápas, nepamätám si kto hral, no aj tak som si to užil a to z niekoľkých dôvodov.

Rugby je tak premenlivé, že v tíme sa dokáže uplatniť akýkoľvek hráč, nízky a zavalitý rovnako ako vysoký a chudý…hrá sa aj rukami aj nohami…hra je dynamická a premenlivá…čo ma však prekvapilo najviac bolo to, že aj keď všetci hráči vyzerali ako mafiánski zabijaci a vyhadzovači, všetci hrali poctivo a s rešpektom, čo sú kvality, ktoré sa dnes už veľmi nenosia.

Začal som teda hľadať možnosti, kde sa dá na Slovensku hrať rugby, a tak som objavil RKB.

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

When I was younger I could not distinguish rugby from american football…both sports were played by too many players with funny shaped ball and oddly high goalposts…only visible difference was the lack of body armor within, what I later got to know, rugby players…

First true recognition of rugby happened during my trip to Ireland in October 2015…it was the time when World Rugby Cup was played and rugby was unavoidable.

I could not ignore it and started watching one match in pub, I do not recall who played but I enjoyed it nevertheless for several reasons.

Rugby is so variable that a team can accomodate any type of player short and stock as well as tall and lean…they can use both, their hands and feet…the game is dynamic and versatile…but what striked me most was that even though all of the players looked like mafia hitmen and club bouncers, all of them played with honesty and respect, which are during these days very rare deeds.

Only then I started looking for possibilities to play rugby in Slovakia and found out about RKB

 

Rugby Klub Bratislava TV channel