Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Klub Bratislava poskytuje tréningy dedikované pre mladých, od 9 do 18 rokov, v špecifických skupinách pre ročníky U10-12-14 a U16-18.

Video channel Rugby Klub Bratislava

Pod dohľadom certifikovaného trénera, s viac ako 15 ročnými skúsenosťami, sú klubové tréningy bezpečné pre mladých, aj po fyzickej aj mentálnej stránke.

Na druhej strane je to vynikajúca príležitosť naučiť sa cudzie jazyky, stretnúť nových ľudí z rôznych Bratislavských škol a cesta na vytvorenie nových priateľstiev.

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Tréning spočíva v rôznych základných driloch, do ktorých sa nováčikovia dostanú veľmi rýchlo a ľahko bez akýchkoľvek predošlích skúseností. Začína sa s ľahkou rozcvičkou v prihrávaní, behom a pozíciami. Nasleduje trochu srandy s “touch rugby”, je to vlastne plná hra rugby no bez fyzického kontaktu. Po prestávke a osviežení prechádzame na drilovanie techniky kde sa trenúje aj zhadzovanie z autu a mlyn. Na koniec, pokiaľ ostane čas, si zahráme plné rugby s miernym konatktom.

Prídte si vyskúšať prvý tréning zdarma, hľadáme stale nových členov. Kontakt: rugbykb@azet.sk

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby School and trainings with the Rugby Klub Bratislava

The Rugby Klub Bratislava proposes training dedicated to the youths, from 9 years old to 18 years old, with a specific group for U10-12-14 and U16-18.

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

With a certificated trainer, more than 15 years of rugby experiences, the club proposes safe excises for the development of the youths, physically and mentally.
It’s also a good opportunity to learn foreign languages, to meet new people from different schools in Bratislava, and to make friends for life.

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

The trainings consist in different basic drills, where beginners can express themselves very quickly and easily, without any specific rugby knowledges required. We start with a light warm up made by passes exercises, and some runs and placement. Then we have a little fun time with a “touch rugby”, a full game without contact. After a break to get refreshment, we go for more technical stuff with a line out and a scrum. At the end, when we have time, we finish with a full game soft contact.

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Have a try for free, we are looking for new players every month.
Contact: rugbykb@azet.sk

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Bratislava Slovakia