Rugby Bratislava

FB pictures Rugby Klub Bratislava vs Slovan Bratislava Rugby XV test match

Slnečné februárové sobotňajšie popoludnie sme strávili na ihrisku. Prípravný zápas proti Slovanu Bratislava organizovala Slovenská rugbyová únia ako súčasť školenia nových rozhodcov, ktorí si tak mohli vyskúšať nové vedomosti priamo v praxi.

Prípravný zápas bol rozdelený na 10-minútové úseky, počas ktorých sa jednotliví rozhodcovia striedali. Hralo sa na ihrisku na Kalinčiakovej, ktoré je síce menšie ako bežné rugbyové ihrisko, ale akurát na rozbeh pre naše lenivé nohy.

Ako pri každom derby, aj v tomto zápase sa iskrilo. To však je pri každom derby i keď ide len o prípravu. Oceňujeme toto podujatie, nováčikovia i skúsenejší hráči si mohli zatrénovať a dozvedieť sa o nových pravidlách. Hlavní rozhodcovia i asistenti odviedli skvelú prácu a zvládli zložitý zápas.

Rugby Bratislava

Hodnotenie RKB

Hráči RKB prišli v dostatočnom predstihu, aby sa správne rozohriali a pripravili pod vedením trénera a kapitána Giuseppeho a trénera Jamesa. Vyskúšali sme si line out, mlyn, útočníci si zase natrénovali klasické taktiky s krátkymi a dlhými prihrávkami i kopy na získanie územia.

V drese RKB debutovali Jano, Marco a Xavier a všetci traja ukázali svoje zručnosti i dobrú fyzickú pripravenosť, čo je to najdôležitejšie. Po pár mesiacoch rodičovskej dovolenky sa vrátil aj James, aby sa zase vrátil na hráčsky dôchodok – nie každý je Richie McCaw. James svojim “objatím” súperovi v zápase ukázal, že derby zostáva derby.

Náš prvý rad, Jano, Giuseppe a Giacomo, bol veľmi silný, takmer šialene. Príchuť Talianska, sila Slovenska pre neporazený mlyn, tlačiaci sa vpred. Paul a Xavier tvorili druhý rad a dali tak roju stabilitu, ktorá mu chýbala na jeseň. Preto máme na jar veľké očakávania. Veľký dopad mali Xavierove skládky, efektívny line-out od Paula, ktorý však musí byť efektívnejší pri hre – je to však junior, tak mu odpustíme. Tretí rad so Slavom a Julom podporoval náš útok na celom ihrisku a pri obrane vyvíjal tlak na súpera. Hoci náš roj na konci už nestačil so silami, dokázal počas celého zápasu odolávať a tlačiť sa dopredu. Boli sme v hre aj s dvoma skokanmi. Keď budeme mať stabilnejší a skúsenejší tím, môžeme vyskúšať aj niečo zložitejšie.

Náš útok mal nové zloženie. Mlynovou spojkou bol Christophe, ktorý doteraz hrával centra. Predviedol dobrý prístup, viedol začiatočníkov i celú skupinu a dodával isté lopty útokovke. Počas hry Charlie striedal medzi kopaním vpred a dlhými prihrávkami. Marco predviedol perfektné behy s podporou hráčov Trnavy a Žiliny. So svojimi skúsenosťami zo zahraničia dokázal udržať obrannú líniu a zároveň videl priestor na útok.

Tím RKB má dobrú perspektívu na zlepšenie, hráči ukázali, že sa vedia rýchlo učiť, spolupracovať ako tím a ukázali väčšiu súdržnosť ako vlani. RKB bude naďalej tvrdo trénovať, aby sa úroveň ešte zvýšila.

Rugby Bratislava


Rugby Bratislava

The Rugby Klub Bratislava has been invited to a training test match against the Slovan Bratislava, on a fresh and sunny Saturday of February. This event has been organized by the Slovak Rugby Union, on the purpose of a referring session, giving circumstances to apply rules learnt in the morning.

The test match has been divided in sequences of 10 mn, for making changes to the referees. The match took place in Kalinciakova Ulica, slightly smaller than the real rugby pitch size, but very good to restart for our lazy legs.

As every derby, it was some tensions during the match, but it’s how it goes in rugby derby match, even if it was only a test match. We appreciate this event, where rookies and medium players had the chance to rehearse and learn more about the new rugby rules. The referees and assistant referees make a great job, providing a good quality handling a match where it was not easy to see errors and cheats.

Rugby Bratislava

RKB review match

The Rugby Klub Bratislava went a bit earlier to prepare correctly the warm up, leading by Giuseppe (trainer and captain), and James (trainer). We could rehearse the line out, scrum, and for the backs some classic tactics with short and long passes, plus few kicks gaining field.

Jano, Marco, and Xavier made their debuts with RKB, and show good skills and very good physical conditions, which is the most important. James made his comeback after few months of break due to his paternity leave, and went to retirement again – not everyone is Richie McCaw. Giving a little hug to his opponent during the match, James has been showing a derby remains a derby.

Our first raw was pretty strong, barely insane, with Jano, Giuseppe, and Giacomo. The flavor of Italy, the power of Slovakia for an unbeaten scrum moving forward. Paul and Xavier composed the second raw, giving a stability to the pack which was missing last Autumn, giving a good expectation for the Spring season 2017. Big impact to the tackles by Xavier, efficient line out from Paul which needs to be more efficient on the open game – but as a junior we forgive him. The third raw with Slavo and Julius gave support to our attack all over the pitch, and made pressure in defense on our opponents. Physically a bit short at the end of the match, the pack was able to resist and even move forward during the party. We were also able to compete with two jumpers in our line out, until maybe we could propose something more difficult with combinations when the crew will be more experienced and stable.
Our back line was composed with a new structure, with on the scrum half Christophe, who moved from center to a new challenging position. He demonstrated a good attitude, leading beginners and the whole pack, providing secured ball to the fly half. On the open game, Charlie alternated between the kicking game and long passes. Marco made terrific runs, supporting by players from Trnava and Zilina during this event. Also, with his good experience from abroad, he was able to keep the defensive line, and see the gates in the attack.

The RKB squad has good perspective of improvement, and players demonstrate their capacity to learn quickly, and to work as a team, showing a better cohesion than last year. RKB will continue to train hard to increase our general level.

Charlie – trainer RKB

Rugby Bratislava
Rugby Bratislava
Rugby Bratislava