Rugby Bratislava
Rugby Bratislava
Poslednú februárovovú sobotu sa uskutočnilo školenie rozhodcov a asistentov rozhodcov pod záštitou Slovenskej Rugby Únie.

Preberali sa základy 7 a XV rugby, po teoretickej časti mali účastníci možnosť sa opýtať otázky ohľadne špecifických situácií.

Za klub RKB sa zúčastnil iba jeden člen, druhý bohužiaľ svoju účasť zrušil na poslednú chvíľu. RKB sa túto sezónu bude zameriavať na získanie nových hráčov a priblíženie im základnej znalosti rugby než sa pustíme do vzdelávania našich hráčov rozhodcovským smerom.

Rugby Bratislava

Referring session in Bratislava – Slovakia

On Saturday morning, the last week end of February, the Slovak Rugby Union has organized a referring session for official referees and assistant referees.
All basic stuff of rugby 7s and XV were discussing, and at the end of the session at noon, all participants were allowed to ask questions regarding specific situations face during games.

It was also a good opportunity for clubs in Western and Central Slovakia to meet up and set common rugby rules for our domestic championship.
If you are patient enough, dare to watch the full videos in Slovak, where to you can catch few good informations.

The RKB was able to provide only one member, with the cancellation of the last minute of one guy. On the other hand, this season we focus on getting more players and giving them a general knowledge of rugby, before going to the expertise of referring.

Charlie

Rugby Bratislava