Rugby Trnava

Stretnutie a spolupráca s Rugby Club Spartak Trnava

Počas nádhernej februárovej nedele sme sa v Trnave stretli so zástupcom Rugby Club Spartak Trnava Lukášom Koštialom. Diskutovali sme o ďalšej spolupráci a projektoch.

Dohodli sme sa v týchto bodoch :
-spolupráci medzi našimi juniormi na turnajoch pre deti
-zamerať sa na kategórie U16 – U18 a pokúsiť sa zostaviť mužstvo
-pokračovať vo vzájomnej spolupráce medzi oboma mužstvami vrámci hráčskej výpomoci
-komunikácia
-podpora na tréningoch, keď bude potreba

Hlavným projektom zostáva projekt rugbyovej školy. Pozývame dobrovoľníkov a záujemcov o tento krásny šport prísť si vyskúšať rugby na tréning. Je tu skvelá možnosť podieľať sa na rozvoji rugby na Slovensku.

kontakt Trnava rugby: rugby.trnava@gmail.com

kontakt Bratislava rugby: rugbykb@azet.sk


Meeting and partnership with Trnava Rugby Klub

During a lovely Sunday afternoon at the Trnava Arena around a warm coffee, Lukas and myself were discussing about our respectively projects.

On a common vision, we agree on:
_keep mixing our youths for the tournament for children
_having a good expectation to have more juniors U16-18 and possibly to compete if we are able to set a squad
_to continue providing players for both teams when necessary
_communication support
_training support when possible
_exchanging good tips for developing the rugby in western Slovakia

We were pleased to see clubs growing slowly but surely, with our main project of the rugby school.

We invite any volunteers and new players to join any clubs in Slovakia to make the rugby community bigger.
It’s a great opportunity to make history for a fast growing sport with the possibility for the best and most active to play for Slovakia.

Rugby Bratislava

Charlie