Rugby Bratislava

Tréningový zápas počas školenia rozhodcov. Podporme našich budúcich rozhodcov a konečne, po dlhej zime, si poďme zahrať XV rugby!

Training match during referee workshop. Let’s support our future referees and finally, after a long winter, let’s go play XV rugby!

-JK-