Si rugby veterán?

Je to už riadne dávno v čase, keď si hral svoj prvý zápas.Väčšina “hracích” rokov je už za tebou ako pred tebou. Ak ti tento status sedí, tak tento článok je presne pre teba.

sám vieš,uvedomuješ si, že patríš medzi starších keď:
Na ihrisku
– viac oslovuješ rozhodcu menom ako s oslovením “pán rozhodca”
– poznáš všetkých hráčov a s niektorými si trénoval keď boli ešte juniori resp. si ich aj trénoval
– niektorým spoluhráčom by si mohol byť aj otec
– počas rozvičky si jeden z mála, ktorí sa pri tom usmievajú, pretože už necítiš ten tlak a si len proste šťastný,že si môžeš zahrať rugby a na chvíľu sa uvoľniť z rodinného kolotoča.
– v ruckoch viac prespíš ako prebežíš
– už viac zahrievaš lavičku , oficiálne “dávaš prednosť mladším aby sa ukázali” aj keď pravdou je, že už nie vždy si schopný odbehať celých 80 minút
– ľutuješ, že vo fľašiach je len voda
– niekedy vyrábaš problémy a očakávaš, že rozhodca odpíska pre tvoj team, aby si medzičasom nabral druhý dych
– býval si pred niekoľkými rokmi “backom” so skvelým tempom a teraz si uvedomuješ, že väčšinou si užitočný ako “prop”
– dokážeš urobiť skládku a odšprintovať na čiaru ale potom si uvedomíš, že že už nemáš tak rýchle nohy rýchlo prebehnúť do obrany a tam len čakať na ďalšiu skládku, alebo ukázať svoju mizériu
– vidíš svoj team, že začína zápas ako maniaci vyhľadávajúci každú skládku vediac zo skúseností, že do 10 minút budú vyčerpaní
– vidíš ako team rastie a citiš tú otcovskú pýchu s tým spojenú

Mimo ihriska
– “Tretí” polčas je pre teba oveľa dôležitejší ako ten prvý či druhý
– tvoj rozpočet na pivo či tvrdé drinky je vyšší ako u iných vďaka tvojej profesionálnej pozícii , ale takisto musíš potom čeliť následkom pri príchode domov
– celý týždeň tráviš sledovaním rugby v TV lebo vonku je “kosa” a čo iné tak môže mať človek na práci
– začínaš si vytvárať zbierku z každého rugby trička, amatérskeho či profesionálneho, a tvoj rugby šatník sa stáva väčším ako pre ostatné šatstvo
– začínaš premýšľať nad tým, ako presvedčíš manželku , že najlepošou dovolenkou bude tráviť čas s British Lions na 6 týždňovom tour ako tréner
– možnože máš dieťa od ktorého očakávaš, že sa stane šampiónom
– rád sa s mladšími delíš o svoje skúsenosti a rád rozprávaš srandovné príbehy z tohto obdobia
– deti, ktoré trénuješ ťa pozorne počúvajú a nakoniec porozumeju sotva polovičke vecí, čo si im povedal

James Eardley


It has been a long time since you have your first rugby match. There are more rugby playing years behind than in front of you. If you agree with this status, this article is made for you.

You know that you are an old boys when:

On the pitch

_you call the referee by his name rather than “mister referee”

_you know every player and some of them you have trained when they were still juniors

_for some players, you could be their father

_during the warm up, you are the only one smiling because you don’t feel the pressure anymore and are just happy to have rugby today and escape the family lunch

_you spend more time sleeping in the ruck than running

_you are more often on the bench, for the official reason “you want to give the opportunity to the youths playing”; and you know the truth is you can’t run for 80 min anymore

_you regret that in the bottles there is only water

_you are the troubles maker and expect that the referee will blow a penalty to take your breath back

_you were a back few years ago with a good pace and speed and realize now you are mainly useful as a prop

_you manage to break a tackle and sprint for the line but then realize your legs aren’t quick enough anymore to outrun the defense and just wait for someone to tackle to put you out of your misery

_you watch your team start the match like maniacs chasing every tackle knowing from experience that they will be exhausted within 10 mins

_you see the team grow and have a paternal pride in seeing it

Outside the pitch

_the third half is more important than the first or the second

_your budget for beer and hard drinks is higher than anyone due to your professional situation but you also have to face the consequences back home

_you spend the whole week watching rugby on the TV because it’s cold outside and what’s else to do

_you start to collect every rugby shirt you can, amateur or pro, and actually get a dress room for rugby bigger than for casual clothes

_you are starting to plan how you can get agreement from your wife that the best holiday would be to follow the British Lions for 6 weeks on a tour

As a coach

_you may have a kid and expect him/her to become a great champion

_you like to share you great experiences with the youths and share some funny stories

_the kids you train are listening to you with attention and at the end understand barely half what you said

James Eardley – manager of the Rugby Klub Bratislava

James Rugby Bratislava