Rugby ragby Bratislava Slovakia

Rugby ragby Bratislava Slovakia

Pictures FB Piestany vs Bratislava

Všetko zlé je na niečo dobré a to platí aj pre náš prvý súťažný zápas v slovenskej druhej lige túto sezónu. Rugby Klub Bratislava sa musel skloniť pred odhodlaním a výdržou mladíkov z Piešťan, podporených skúsenými hráčmi. Samotný zápas však ukázal viacero pozitívnych momentov.

Najskôr výsledok: RUC Piešťany – RKB 43:24

Bratislavský tím prechádza veľkým prerodom – mnoho skúsených, najmä zahraničných hráčov, ktorí si pamätajú vlaňajší triumf, odišlo. Slováci, ktorí boli vlani úplní začiatočníci, sú dnes vlastne “skúsení veteráni”. Nepomohol ani dlhý zoznam zranených.

Aj preto musel klub požiadať o pomoc Trnavu, Žilinu a Slovan, za čo je im RKB veľmi vďačné.

Zápas sa začal vyvíjať pre RKB dobre – tím predviedol peknú hru plnú prihrávok, dobré prieniky a úspešné súboje jeden na jedného. Niet divu, že rozdiel v skóre narastal a v tíme panovala pohoda.

Kľúčovým momentom bol začiatok druhého polčasu, keď RKB stratilo na chvíľu svoje mojo a Piešťany to perfektne využili na obrat v skóre. RKB sa z toho už nespamätalo a s výnimkou chvíle, keď boli Piešťanci po žltej karte oslabení, sa už nedokázal vrátiť do hry. Na konci už bolo vidno, že napriek dobrým individuálnym schopnostiam mužstvo prestalo hrať ako tím.

Napriek prehre je tu niekoľko veľmi pozitívnych momentov. Julo a Dani absolvovali prvý štart v súťažnom XV zápase a predviedli veľký potenciál. Ak k nám budú aj naďalej prichádzať takí hráči, ktorí zostanú aj po sezóne, nemáme sa čoho báť. Prvý XV zápas v čiernom drese RKB to bol aj pre Christopha, ktorý bol najmä v prvom polčase veľmi nebezpečný.

Zdôraznil by som výkon Giacoma, ktorý bol najlepší forward na ihrisku. Palo sám sebe zdvihol latku a bol cenným hráčom. Paul v lineoutoch hral stále s väčším sebavedomím a na konci ukoristil súperovi niekoľko lôpt.

V zápase zabojoval aj Charlie, ktorý sa snažil zachrániť zápas a v poslednej fáze bol všade a hral na všetkých pozíciách.

Samozrejme, robili sme aj chyby, mlyn nebol dokonalý, dopúšťali sme sa aj technických priestupkov. Sústreďme sa však na to pozitívne, na čo sa dá stavať. Tento tím má budúcnosť.

Slavo


Every cloud has a silver lining and that’s the case of our first competitive match in Slovak Development League. Rugby Klub Bratislava had to bow before the commitment and stamina of Piestany youngsters supported by experienced players but the match showed some very positive moments.

First, the result: RUC Piestany – RKB 43:24.

Bratislava team is going through a really big transformation – many experienced, mostly foreign players who remember last year’s league triumph left, those Slovaks who were absolute beginners last year are now ‘those experienced veterans’ and long injury list didn’t help either.

That’s why the team had to ask for support from friends from Trnava, Zilina and even Slovan – and RKB is really grateful for that.

The match started in a good way for RKB – the team showed good passing game, nice plays and good one on one duels. No wonder the score difference grew and the team was in a good mood.

The key point was however the beginning of the second half, when RKB lost its mojo for a short period of time and Piestany perfectly used it for a score turnover. RKB really didn’t recover from this period and except of a short time when Piestany was in disadvantage due the yellow card didn’t came back to the game. In the end it was visible that while individually was the level of play good, the squad stopped to play as a team.

Nevertheless, there are some very positive moments. Julo and Dani earned their first competitive XV match cap and showed great potential. If we continue to recruit such players who will stay in the club season to season we have nothing to fear of. It was a first XV match in black RKB jersey for Christophe as well, who was very dangerous especially in the first half

I’d highlight Giacomo’s performance, who was the best forward on the field. Palo raised his level and was a worthy player of the squad. Paul showed more and more confidence in the lineouts and in the end he even won some from the opponent.

Last but not least there was Charlie, who tried to save the day and in the last phase of the match was everywhere playing in all positions.

There were some mistakes, knock on, scrum chaos etc of course as well. But let’s focus on the positive we can build on. This team has future.

Slavo