More picture on Facebok

Open day Rugby Bratislava

Several hundred people, kids and their parents, learned today that there is rugby played in Bratislava and that it is a fun sport for all.

RKB set up its stage at the Children’s Day event organized by Bratislava  – Nove Mesto municipality at Kuchajda.

And while there were showers in the morning, most of the day it was beautiful time (well, if we don’t count the huge downpour that finished the event just before 4 PM.)

As all the kids who wanted to get a present from the organizers had to go through our stage, there was neverending stream of boys and girls, 2yo to school kids coming our way.

They got the chance to kick the oval ball over the improvised rugby posts and to try passing on target.

Some liked it so much they came more than once.

Several hundred people in Bratislava knows about rugby today. That’s several hundred more than yesterday.

Mission accomplished. Or… good start.

(Big thanks to all who showed up and made this happen)


Niekoľko stoviek ľudí, detí aj ich rodičov, sa dnes dozvedelo, že v Bratislave sa hrá rugby a že je to zábava pre všetkých.

RKB si rozložil svoje stanovisko na Dni detí, podujatí, organizovanom mestskou časťou Bratislava  – Nové Mesto na Kuchajde.

A hoci ráno popŕchalo, väčšinu dňa bolo krásne (ak nerátame obrovský lejak, ktorý celé podujatie krátkou pred štvrtou popoludní ukončil.)

Keďže všetky deti, ktoré chceli od organizátorov darček, museli absolvovať naše stanovisko, od rána k nám smeroval nekonečný prúd chlapcov a dievčat, od dvojročných až po školákov.

Mohli si vyskúšať kopnúť šišku cez improvizované háčko alebo prihrávky na cieľ.

Niektorým sa to tak zapáčilo, že prišli viackrát.

Niekoľko stoviek ľudí v Bratislave po dnešku vie, čo je rugby. Je to o niekoľko stoviek viac ako včera.

Misia splnená. Alebo… dobrý začiatok.

(Veľká vďaka všetkým, ktorí prišli a umožnili to.)

IMG_0437