Nový Rugby Klub Bratislava sa stáva čoraz viac ambicióznejší. Sezóna 2017 začala pre každého so záväzkom.

Mužstvo sa tréning po tréningu posúva čoraz vyššie ako amatérsky klub. Na niekokoľko týždňov dopredu je dohodnutých veľa zápasov, mužstvo je takmer skompletizované, ale stále hľadáme ešte niekoľko hráčov do predných radov.

Tí, ktorí sú nie vedomí-istí ohľadom týchto pozícií v mlyne, najvhodnejsie to bude asi pre ľudí s predošlými skúsenosťami z boxu,zápasenia,cross fitu.(Nie je to ale podmienka) Všeobecne nemali by sa báť férového-čistého ale priameho kontaktu počas hry.

Hra v mlyne je pozíciou ktorá vyžaduje najviac energie v porovnaní so zadnými radami, a samozrejme v mužstve sa striedame, aby si mohli hráči v predných radoch oddychnúť.

Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa,prídite sa pozrieť na naše tréningy, je možné sa stretnúť s predstaviteľmi klubu a takisto možete sa stať členmi bratislavskej rugby komunity.

Rugby Bratislava


The new Rugby Klub Bratislava is getting ambitious. The season Spring 2017 has started with such commitment from everyone.

Trainings after trainings, the squad is moving up to the best level possible for an amateur club. A lot of matches set the next few weeks, the squad is pretty completed but we are still looking for few more forwards, mainly first and second raw.

For those who are not aware about those positions in the scrum, profiles expected would be fit people who did previously boxing, wrestling, cross fit. In general, they shouldn’t be scared of fair but tough contacts during the game.

Playing in the scrum is the position which required the most energy comparing with the back line, and we rotate the squad often to let our forwards resting.

Ask any questions, come and see our trainings, meet the management and become part of our rugby community in Bratislava.

Stay fit

Charlie – trainer

Rugby Bratislava